Vinarija Tonković, odredište na izletu Vinski put Palića