Rodna kuća Mihajla Pupina je deo izleta Slovačko kulturno nasleđe