Kuća Martina Jonoša je mesto gde se mogu videti tragovi slovačkog kulturnog nasleđa