Etno muzej u Padinama posećujemo u sklopu izleta Slovačko kulturno nasleđe