Rodna kuća Mihajla Pupina se posećuje tokom izleta Slovačko kulturno nasledje