Radovanjski lug, putevima prvogi drugog srpskog ustanka