Detalj sa salaš 137, ručak, izlet dvorci Vojvodine

Detalj sa salaš 137, ručak, izlet dvorci Vojvodine