UĆele kuli nekada je bilo 956 lobanja a danas je ostalo svega 58.