Turistička agencija Magelan, Novi SadTuristička agencija Magelan, Novi Sad
Forgot password?

Sve što treba da znate o putnom-zdravstvenom osiguranju

Putno – zdravstveno osiguranje

Putno – zdravstveno osiguranje nije obavezno ali ga svakako preporučujemo, posebno za putovanja sa decom.
Manje je poznato da naša država sa nekim drugim državama ima potpisane međudržavne sporazume o besplatnom zdravstvenom osiguranju za hitnu medicinsku pomoć. Zemlje sa kojima Srbija ima potpisan sporazum o zdravstvenom osiguranju su: Austrija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Velika Britanija, Italija, Luksemburg, Mađarska, Makedonija, Nemačka, Rumunija, Slovačka, Francuska, Holandija, Hrvatska, Crna Gora, Češka, Slovenija i Turska. Boldovali smo najtraženije destinacije naših klijenata za odmor sa decom.
Primetićete da na ovom spisku nema mnogih traženih letnjih destinacija poput: Grčke, Španije, Egipta, ….  Za odlazak u ove zemlje potrebno je kupiti osiguranje od nekih od osiguravajućih kuća. Magelan prodaje polise Delta Đeneralija.
U zemljama sa kojima je potpisan međunarodni sporazum o zdravstvenom osiguranju, osiguranik uz potvrdu RFZO ne plaća hitnu medicinsku pomoć, a u onima u kojima nije potpisan, usluga se plaća, ali se troškovi naknadno refundiraju od RFZO, ukoliko lekarska komisija utvrdi da se radilo o hitnom medicinskom stanju.
Međutim, prema informacijama koje smo našli na nekim sajtovima kaže se da „brojni primeri pojedinaca govore, koji su imali nesreću da im zatrebaju usluge lekara u inostranstvu, gde su uredno usluge plaćene uz odgovarajuće račune i dokumenta, da po povratku u Srbiju nisu mogli da ostvare svoja Zakonom garantovana prava i izvrše povraćaj sredstava.“

Magelan  svojim putnicima nudi putničko/zdravstveno osiguranje osiguravajuće kompanije DELTA GENERALI. Polisu osiguranja možete kupiti u našoj agenciji.

PUTUJTE OPUŠTENO

 Za vreme turistickog ili poslovnog boravka u inostranstvu, nepredvideni zdravstveni problemi mogu vam poremetiti putovanje. Delta Generali Osiguranje u saradnji sa Europ Assistance pomaže vam da polisom putnog zdravstvenog osiguranja takve situacije prevaziđete.

Ukoliko vam se na putovanju desi nesrećni slućaj, bolest, ili se ukaže potreba za neodložnom hirurškom intervencijom i boravkom u bolnici, uz polisu putnog zdravstvenog osiguranja Delta Generali bićete potpuno zbrinuti.

U zavisnosti od destinacije na koju putujete, Delta Generali Osiguranje vam obezbeduje sledece osigurane sume:

point za zemlje Evropske unije i Svajcarsku – osigurana suma je do 35.000 evra,
point za evropske zemlje van Evropske unije – osigurana suma je 15.000 evra,
point za Tursku i Bugarsku – osigurana suma je 10.000 evra,
point za Grcku – osigurana suma je 35.000 evra

Takodje obavezno pročitajte i Preporuke MIP-a za putovanje u inostranstvo

Procedura prilikom potrebe za zdravstvenom intevencijom u inostranstvu je sledeća:

– Kontaktira se osiguravajuća kuća koja je izdala polisu putno-zdravstvenog osiguranja
– Osiguravajuća kuća upućuje na zdravstvenu ustanovu u zemlji gde se osoba nalazi, koja može da izvrši potrebnu intervenciju
– Plati se iznos usluge, a sačuva se dokumentacija i računi
– Po povratku sa puta, podnosi se zahtev za refunadaciju troškova (ukoliko su pokriveni polisom i do iznosa koji polisa pokriva)
– Osiguravajuća kuća refundira sredstva (opet, ukoliko su pokriveni polisom i do iznosa koji polisa pokriva)
Kod komercijalnih osiguranja, osiguravajuća kuća određuje u kojoj se medicinskoj ustanovi mogu koristiti medicinske usluge (sa kojima ima ugovor) i zdravstvena zaštita je pokrivena samo do određene visine troškva, do osigurane sume u polisi. Osiguravajuća kuća takođe ne pokriva sve zdravstvene usluge već samo one navedene u polisi, što nije slučaj polisom koja se obezbeđuje preko RFZO.

Procedura za ostvarivanje prava na besplatno zdravstveno osiguranje

Pravo na besplatno zdravstveno putno osiguranje mogu ostvariti samo relativno zdrave osobe. Za ljude koji boluju od akutnih ili hroničniih bolesti pretpostavlja se da će im u inostranstvu biti potrebna medicinska pomoć pa zbog toga ne mogu dobiti potvrdu o pravu na hitnu medicinsku uslugu u drugoj zemlji. Da bi se ostvarilo pravo na besplatno zdravstveno putno osiguranje dece(i odraslih),  za vreme boravka u zemljama sa kojima je Srbija ima potpisan sporazum, neophodno je izvaditi polisu osiguranja u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje. Za novosađane procedura podrazumeva odlazak roditelja sa decom u dom zdravlja kod izabranog lekara koji izdaje Izvod iz zdravstvenog kartona deteta, mišljenje i uput za komisiju. Zatim odlazak kod izabranog stomatologa koji izdaje izvod iz Zdravstvenog kartona stomatologa. Sa tim dokumentima roditelji, sa detetom, odlaze u Socijalno, gde komisiji predaju dokumenta koja su prikupili a zatim im se na šalteru izdaje polisa putnog osiguranja. Važno je napomenuti da roditelji moraju povesti dete sa sobom kada odlaze u socijalo, redovi su veliki, ali radnici su ljubazni a deca imaju prednost pa nema velikog zadržavanja.
Ovu potvrdu Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje (RZZO) je potrebno poneti sa sobom na put kako bi se osigurala besplatna hitna medicinska usluga u stranoj zemlji. Procedura je besplatna.
Ukoliko ste zadovoljni sa informacijama koje ste našli na ovoj stranici molimo vas da iste podelite na vašem Fejsbuku :).

YUTA GARANCIJA PUTOVANJA

Putno zdravstveno osiguranje nije isto što i Polisa osiguranja koju je svaka agencija, organizator putovanja, dužan po zakonu da obezbedi za slučaj insolventnosti i naknade štete u slučaju ne adekvatnog izvršenja aranžmana tj. naknade štete putnicima. Putnici koji putuju u organizaciji Magelan travela pokriveni su YUTA garancijom putovanja. Više o ovoj polisi osiguranja možete pogledati ovde. Ukoliko ste u Magelanu uplatili aranžman drugog organizatora putovanja, tj. gde je Magelan samo subagent odnosno prodavac aranžmana, u tom slučaju važi polisa organizatora. Svaki organizator putovanja je u obavezi (to je uslov za dobijanje licence) da obezbedi garanciju na iznos od minimum 300,000 eur čime su putnici osigurani u slučaju insolventnosti i naknade štete. Više o YUTA garanciji putovanja možete pročitati ovde.