Proverite svoju rezervaciju avio karte. Kako biste to mogli učiniti treba Vam šifra rezervacije (Reservation Number) i prezime putnika (Passenger’s Last Name).