Iznajmljivanje autobusa Novi Sad Scania Irizar 50+2, Magelan company